A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 03 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Złote Gody czyli 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2022r. medalami odznaczone zostały niżej wymienione pary małżeńskie:

1. Jerzy i Teresa Wójcik,
2. Leszek i Marianna Lis,

3. Jerzy i Janina Sułek,

4. Andrzej i Hanna Włudarczyk,

5. Tadeusz i Henryka Andzelm,

6. Bogumił i Wanda Winsztal,

7. Wojciech i Barbara Kocoń,

8. Ryszard i Maria Świderek,

9. Janusz i Zofia Przewłoka,

10. Stanisław i Zofia Goławscy

Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Grażyny Biernackiej i Przewodniczącej Rady Gminy Janowiec Zofii Malinowskiej oraz radnego Rady Powiatu Puławskiego Łukasza Skowyry. Odznaczone pary otrzymały też w prezencie obraz (zdjęcie) panoramy Janowca, które zostały wykonane przez Pana Romana Szymańskiego oraz vouchery od Łukasza Skowyry.

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „PROMIENIE” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu oraz występ solowy Agaty Gryn (wnuczki jubilatów Państwa Jerzego i Teresy Wójcik).

Załączone zdjęcia wykonał Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Pan Jacek Niedziółka i Mariusz Biernacki.

 

Kierownik USC w Janowcu
Grażyna Biernacka