A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 03 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote Gody czyli 50-cio lecie pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par. Postanowieniem Prezydenta RP medalami odznaczone zostały niżej wymienione pary małżeńskie:

Maria i Włodzimierz Soińscy
Jadwiga i Henryk Figura
Alicja i Stefan Lechniak
Zofia i Roman Pskit
Helena i Stanisław Tarłowscy
Kazimiera i Jan Rokita
Zofia i Stanisław Śliwka
Czesława i Zbigniew Zaprzalscy
Wanda i Kazimierz Łyszcz
Halina i Witold Wolscy

Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Grażyny Biernackiej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janowiec Mariusza Biernackiego. Uroczystość uświetnił zespół wokalny „PROMIENIE” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.
Załączone zdjęcia na prośbę Urzędu Gminy wykonał Dyrektor Domu Kultury w Janowcu.