A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Wójt Gminy Janowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec

Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2021 z dnia 7 października 2021 r. Wójt Gminy Janowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na celu  zebranie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą we wszystkich  sołectwach gminy Janowiec  
w okresie od 02 listopada 2021 r. do 15 listopada 2021r. w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie karty do głosowania i  potwierdzenie na liście udziału  w głosowaniu.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy wpisane do rejestru wyborców Gminy Janowiec. 

Wynik rozstrzygnięcia konsultacji ogłosi Zespół ds. konsultacji powołany przez Wójta Gminy.

Zapraszam do udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek