A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Wójt Gminy Janowiec ogłasza zmianę miejsca przeprowadzenia konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec w sołectwie Nasiłów

OGŁOSZENIE

w sprawie zmiany miejsca przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi Nasiłów

Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2021 z dn. 7 października 2021 r. Wójt Gminy Janowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec zmienionego Zarządzeniem Nr 64/2021 z dn. 10 listopada 2021 roku.

Konsultacje społeczne w sołectwie Nasiłów przeprowadzone będą przez członków Rady Sołeckiej wsi Nasiłów w strażnicy OSP w Nasiłowie w dniach od 10 listopada 2021 r.
do 15 listopada 2021r. od godziny 18.00 do godziny 20.00 w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie karty do głosowania i potwierdzenie na liście udziału w głosowaniu.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy wpisane do rejestru wyborców Gminy Janowiec.

Wynik rozstrzygnięcia konsultacji ogłosi Zespół ds. konsultacji powołany przez Wójta Gminy.

Zapraszam do udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek