A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Janowiec

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyła się sesja Rady Gminy Janowiec. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Janowiec Janowi Gędkowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec
Zofia Malinowska