A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

„Zalew Janowice” do wydzierżawienia przez Gminę Janowiec

Wójt Gminy Janowiec ponownie informuje, że planuje wydzierżawić nieruchomości stanowiące „Zalew Janowice”, położone w miejscowościach Janowice i Baryczka. Szczegółowe warunki określa Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Janowiec z dnia 03.03.2022 r. oraz załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Planowany okres dzierżawy –  do 10 lat

Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi w drodze przetargu. Planowany termin ogłoszenia kolejnego przetargu – 25 marca 2022 r.

Załączniki