A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

„Zalew Janowice” do wydzierżawienia przez Gminę Janowiec

Wójt Gminy Janowiec informuje, że planuje wydzierżawić nieruchomości stanowiące „Zalew Janowice”, położone w miejscowościach Janowice i Baryczka. Szczegółowe warunki zostały opisane w Zarządzeniu Nr 3/2021 Wójta Gminy Janowiec z dnia 7 stycznia 2021 r. oraz załączniku do niniejszego Zarządzenia.

Planowany okres dzierżawy –  do 10 lat

Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi w drodze przetargu. Planowany termin ogłoszenia przetargu – 31 stycznia 2022 r.

Załączniki