A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zaproszenie na posiedzenie oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Janowcu

W związku z prowadzoną kampanią sprawozdawczą zapraszam na posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Janowcu, z udziałem Prezesów i Naczelników OSP w Janowcu, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu przy ul. Plac Wolności 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja dotycząca kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Janowiec.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP w 2017 roku oraz zapoznanie z planem budżetu na 2018 rok.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Janowcu.
  4. Informacja dotycząca szkoleń i udziału jednostek OSP w akcjach ratowniczych w 2017 roku .
  5. Ocena przygotowania jednostek OSP do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.
  6. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
  7. Samorządowy informator SISMS – jako system powiadamiania i ostrzegania mieszkańców z terenu Gminy Janowiec.
  8. Sprawy bieżące.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Jan Gędek