A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zawiadomienie Wójta Gminy Janowiec o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Janowice na dzień 30 stycznia 2023 roku na godzinę 17.00 dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Janowice na dzień 30 stycznia 2023 roku na godzinę 17.00 dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie Wiejskie odbędzie się w Centrum Integracji Wiejskiej w Janowicach.

 W przypadku braku kworum w I terminie Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie o godzinie 17.15 bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego, na podstawie §11 ust.6 Statutu Sołectwa Janowice.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przedstawienie zasad i trybu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów.
  6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników wyborów.
  7. Wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek