A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania paczki żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu informuje, iż od 1 stycznia 2017 r. uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w pomocy po zmianach wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej: 1 268 zł
– dla osoby w rodzinie: 1 028 zł
Wszystkie osoby z terenu gminy Janowiec, które nie skorzystały do tej pory z pomocy żywnościowej w ramach programu, a spełniają powyższe kryteria dochodowe oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, czyli spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( tj. np.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu ul. Lubelska 21 w celu otrzymania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu.