A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec

Z dniem 20 lipca 2018 r. wchodzi w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec – I etap, uchwalona uchwałą nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Janowiec z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 5 lipca 2018 r., poz. 3173).

Uchwała Nr XXXIII/232/2018 z dn.29.05.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec – I etap wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego z dn.04.07.2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXIII/232/2018 z dn.29.05.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec – I etap w części obejmującej jej §15 ust.3 lit.a, §15 ust.3 pkt 2 lit.a oraz §15 ust.3 pkt 4 lit.a.