A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Życzenia z okazji setnych urodzin

SZANOWNA   JUBILATKA
Pani Stanisława Andzelm

Z okazji wspaniałego jubileuszu 100 lat urodzin pragniemy złożyć Pani serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego szacunku.

Osiągnęła Pani wiek, o którym marzymy wszyscy, ale który osiągają tylko nieliczni wybrańcy.

Dzięki łasce otrzymanej od Boga do tego czcigodnego grona zalicza się także Pani.

Wraz z gratulacjami proszę przyjąć w tym uroczystym dniu najlepsze urodzinowe życzenia wszelkiej pomyślności, długich jeszcze lat życia w zdrowiu, spokoju oraz radości w kręgu bliskich osób.

Wszystkiego najlepszego

Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Grażyna  Biernacka   
Przewodnicząca Rady Gminy  Janowiec Zofia Malinowska