A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Brześcach

Budowa drogi gminnej po działce nr 665 obejmowała ostatni etap budowy drogi gminnej po działce nr 665 w miejscowości Brześce, tzw. “ulica kozia”. Wykonano odcinek drogi z płyt betonowych i połączono drogę gminną z drogą powiatową nr 2522L.
Zadaniem realizowanym w kilku etapach był remont, docieplenie, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Brześcach. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej w Brześcach. Roboty budowlane obejmowały remont i wyposażenie kuchni, przebudowę kompleksową sanitariatów. W dalszych etapach było docieplenie budynku. Dociepleniu poddano około 250 m2 ścian zewnętrznych. W ostatnim etapie obecnie trwającym planowane jest połączenie wszystkich pomieszczeń i stworzenie jednej dużej sali z pełnym zapleczem kuchenno-sanitarnym.
Łączne koszty remontu wynoszą około 340 000zł a poziom dofinansowania przekroczył 100 000zł.
W Brześcach także zamontowano nowe punkty oświetlające ulicę. Wykonano linię oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 250 m. wraz z montażem 6 słupów, 6 punktów świetlnych oraz instalacją elektryczną przyłączeniową wzdłuż drogi powiatowej nr 2525L.

 

Zadaniem poprawiającym jakoś wody z ujęcia w Brześcach była, modernizacja stacji uzdatniania wody, wymiana złoża odżelaziacza w hydroforni w msc. Brześce.
Koszt zadania ponad 50 000zł.