A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje WFOŚiGW w Lublinie

Gmina Janowiec informuje, że zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblasy – etap I” zostało dofinansowane na podstawie umowy pożyczki Nr 66/2011/P/OW z dnia 04 sierpnia 2011 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 Kwota pożyczki: 120.000,00 zł.