A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Janowcu

W Janowcu realizowano także szereg zadań inwestycyjnych. Duże znaczenie mają także inwestycje związane z infrastrukturą drogowo-chodnikową. Pierwsze omawiane zadania związane jest z remontem ul. Radomskiej. Projekt był realizowany w formie dotacji dla powiatu puławskiego w wysokości 50 000zł. W ramach inwestycji wykonano remont ul. Radomskiej oraz przebudowę muru oporowego. Mur oporowy otrzymał ładną fakturę w postaci kamieni wapiennych, balustradę. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej będącą dojazdami do posesji.

Kolejna dotacja w wysokości 117 000zł do powiatu była przekazana w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2523L Janowiec- Ławeczko. W ramach inwestycji wykonano remont drogi powiatowej nr 2523L w miejscowości Janowiec na wysokości Nowego Osiedla “Nad Dołami”. Położoną nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

Budowa drogi na Nowy Janowiec było to zadanie współfinansowane z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W wykonano modernizację drogi gminnej na ul. Nowy Janowiec w Janowcu. Inwestycja polegała na położeniu warstwy mineralno-bitumicznej na istniejącą podbudowę cementową. Wykonano odcinek o długości około jednego kilometra od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2523L w stronę zabudowań.
Koszt zadania wyniósł ponad 210 000zł. Uzyskane dofinansowanie około 10%.

 


Modernizacja placu manewrowego przy ZS w Janowcu obejmowała położenie warstwę z masy mineralno – bitumicznej przy Zespole Szkół nr 1 w Janowcu, oraz powiększenie placu manewrowego umożliwiając utworzenie obustronnych miejsc parkingowych. Wzdłuż parkingu wybudowano nowy chodnik z kostki betonowej.
Koszt zadania 73 000zł.

 

 

Przebudowa drogi na odcinku od ul. Rynek w kierunku do ul. Młynarskiej obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogowej Wykonano odcinek od ul. Rynek poprzez ul. Kościelną, Plac Wolności wokół Gminnego Ośrodka Kultury do ul. Młynarskiej. Łączna długość odcinka objęta inwestycją wyniosła 370 mb.

W ramach inwestycji wymieniono również studzienki kanalizacji burzowej. Zadanie dodatkowo obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika biegnącego od muru kościelnego, ul. Kościelną, Plac Wolności do ul. Zamkowej oraz wykonanie miejsc postojowych od ul. Kościelnej, przez Plac Wolności do ul. Górnej. Nawierzchnie wykonano w kostki betonowej.
Łączny koszt zadania wyniósł blisko 250 000zł.

 

Przebudowa ul. Radomskiej i Spółdzielczej w Janowcu to zadanie w ramach którego wykonano remont ul. Radomskiej i ul. Spółdzielczej oraz dokończono przebudowy chodnika na ul. Radomskiej w Janowcu na chodnik z kostki betonowej. Zakończono budowę odcinka na wysokości murku oporowego.
Wartość inwestycji łącznie ponad 335 000zł.

 

 


Kolejna inwestycja to budowa oświetlenia na “Nowym Osiedlu nad Dołami”. Wykonano przyłącze energetycznego wraz z układem pomiarowym, wykonano instalację elektryczną poprzez pełne okablowanie pod oświetlenie o łącznej długości ponad 1200 m., wylano fundamenty pod lampy oświetleniowe. Następnie dokonano montażu 14 słupów oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi.
Koszt całości zadania wyniósł blisko 110 000zł.

 


Na „Nowym Osiedlu nad Dołami dokończono także budowę ul. Królowej Bony. Ulicę wykonano w technologii z kostki betonowej.
Koszt tej części inwestycji wyniósł ponad 32 000zł.

 

 


Kolejnym zadaniem był zakup i montaż ławek w Janowcu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 34 ławki, ustawiono je w różnych lokalizacjach miejscowości Janowiec.
Koszt ponad 10 000zł

 

 

Ważnym elementem funkcjonalności gminy jest szkoła i jej zaplecze. W Gminie Janowiec także był szereg inwestycji w tym obszarze. Ważna była budowa boisk i bieżni przy Zespole Szkół w Janowcu. Zadanie współfinansowane z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Wykonano modernizację trzech boisk sportowych, które pierwotnie miały nawierzchnię ze zwietrzałego i uszkodzonego asfaltu, boiska były mocno urazogenne, nierówne, natomiast urządzenia sportowe były zniszczone.

W ramach inwestycji wykonano boisko do piłki nożnej, do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Boisko otrzymało piłkochwyty oraz nowe aluminiowe bramki. Drugie boisko zostało wykonane o nawierzchni tartanowej i zostało przeznaczone do gry w koszykówkę, natomiast trzecie boisko, również o nawierzchni tartanowej zostało przeznaczone do gry w siatkówkę oraz do tenisa ziemnego. Na tym boisku wykonano również piłkochwyty. W ramach zadania wykonano również bieżnię o nawierzchni tartanowej zakończonej skocznią w dal.
Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 660 000zł przy poziomie dofinansowania 200 000zł.

Nie był to koniec inwestycji przyszkolnych. Kolejnym zadaniem była budowa parku rekreacyjno – sportowego jak również remont placu zabaw przy przedszkolu.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt umożliwił wykonanie siłowni terenowej przy boiskach szkolnych, profesjonalnej rampy wyczynowej dla osób, jeżdżących m.in. na deskorolach lub rolkach, pełnowymiarowej ściany wspinaczkowej z okładziny imitującej naturalne skałki, miasteczka rowerowego do nauki na kartę rowerową.

W ramach inwestycji wykonano również ciągi piesze z przejściem o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa oraz remont placu zabaw przy przedszkolu.

Dodatkowo wykonano demontaż zniszczonego tarasu wraz ze schodami, wykonano profilowanie terenu, wykonanie opaski z kostki betonowej od strony zdemontowanego tarasu oraz wykonanie instalacji odgromowej.
Inwestycja zamknęła się łączną kwotą blisko 500 000zł przy uzyskanym poziomie dofinansowania 43%.


Następnym zadanie poprawiającym warunki naszych dzieci w szkole był remont Sali gimnastycznej, który obejmował. Wykonanie cyklinowania parkietu, uzupełnianie ubytków w tynkach, wykonanie malowania całej sali, obudowa kaloryferów, wymiana oświetlenia oraz remont szatni oraz toalet.
Remont kosztował 45 000zł.

 

Należy pamiętać o trwającym remoncie schodów terenowych na pętli turystycznej w miejscowości Janowiec (schody na zamek i do szkoły). Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu przebudowano schody prowadzące od kościoła do ścieżki na skarpie prowadzącej na zamek oraz przebudowano schody na całym odcinku prowadzące od ul. Spółdzielczej do Zespołu Szkół w Janowcu. Schody do szkoły będą wykonane z technologii lanego betonu zbrojonego z podjazdem dla wózków inwalidzkich lub rowerów. Natomiast schody na zamek są wykonane z prefabrykowanych bloków betonowych.
Planowany koszt zadania około 250 000zł przy dofinansowaniu na poziomie 95 000zł.