A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Janowicach

Niewątpliwie jedną z największych inwestycji w omawianym okresie było kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego w Janowicach. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Inwestycja dotyczyła kompleksowej przebudowy hydrotechnicznej zalewu. Przełożenie rzeki Plewki poza zbiornik, wykonanie części rekreacyjnej w postaci plaży, kąpieliska, placu zabaw, boisk do piłki plażowej oraz mola.

Do zalewu doprowadzono również wodę bieżąca, sieć elektroenergetyczną. Wykonano wygodny dojazd z kostki betonowej, parking, bulwar od strony południowej zalewu. Natomiast w koło zalewu wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni tłuczniowej. Miejsce rekreacyjne zostało oświetlone, natomiast dla obsługi zalewu wykonano budynek gospodarczy wraz z garażem do przechowywania sprzętu zalewowego. Nad bezpieczeństwem czuwa system monitoringu wizyjnego z możliwością odtwarzania nagrań wstecz aż do jednego roku. Zalew został również wyposażony w HOTSPOT, oraz miejsca do obserwacji ornitologicznej.

Cały projekt obejmował również wykonanie punktu widokowej w okolicach Manesu w Janowcu, monitoringu szkoły, centrum Janowca oraz promu. Natomiast w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Puławskim, Gmina Janowiec wykonała remont dachu Schroniska Młodzieżowego Pod Wianuszkami w Kazimierzu Dolnym, parking oraz punkt widokowy przy Albrechtówce. Utworzono również szlak turystyczny prowadzący od schroniska w Kazimierz Dolnym do zalewu w Janowicach.

 

Inwestycja kosztowała blisko 3,5 mln a poziom dofinansowania wyniósł 1 800 000zł. Dodatkowo w tym projekcie udało się doprowadzić do zwrotu podatku VAT w kwocie 625 000zł.

 

Kolejnym zadaniem była budowa drogi gminnej po działce nr 389. W ramach inwestycji wykonano budowę drogi w technologii mineralno-bitumicznej. Wykonano odcinek o długości około 150 m. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L w kierunku lasu.
Koszt inwestycji prawie 35 000 zł.
Ważną inwestycją dla Janowic był remont drogi powiatowej nr 2522L biegnącej bezpośrednio przez centrum Janowic. Gmina Janowiec przekazała dotację na ten cel do powiatu w kwocie ponad 170 000zł. Inwestycją poprawiającą poziom bezpieczeństwa w Janowicach było dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2522L aż do skrzyżowania na Brześce. Zadanie było realizowane formie dotacji dla Powiatu Puławskiego. Chodnik wykonano z kostki betonowej.
Koszt zadania wyniósł 22 000zł.
Wykonano remont mostu na rzece Plewce na drodze gminnej na działce nr 517. Dokonano wymiany zużytych elementów drewnianych na nowe oraz dokonano konserwacji istniejących elementów mostu.
Warto wspomnieć także o zadaniu w którym wyremontowano drogę gminną łączącą Janowice z kol. Janowice. Zastosowano nawierzchnię z kruszonego betonu. Sukcesywnie poprawiano i remontowano drogi dojazdowe do pól na tzw. Powiślu.