A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Nasiłowie

Inwestycja w Nasiłowie dotyczyła wykonania drogi gminnej na działce nr 554 (tzw. droga w kierunku skarpy). Wykonano odcinek drogi o długości ponad 300m. począwszy od skrzyżowania z drogę powiatową nr 2519L do końca w kierunku skarpy.
Koszt tej drogi zamknął się kwotą ponad 140 000zł.
Kolejną drogą budowaną w Nasiłowie droga gminna biegnąca po działce nr 402 Nasiłów (w kierunku kolonii). Wykonanie 1. etapu budowy drogi gminnej na działce nr 402 w miejscowości Nasiłów. W ramach tego etapu wykonano odcinek drogi prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 743 w stronę Wisły. Wykonany odcinek drogi ma długość 350 mb.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 150 000zł.
Zadaniem z innej branży była modernizacja Strażnicy OSP w Nasiłowie wraz z wybudowaniem placu zabaw dla dzieci. W ramach zadania wyposażono strażnicę OSP w Nasiłowie w mebli kuchenne, sprzęt AGD, wymieniono stolarkę drzwiową, oraz zakupiono materiały budowlane do remontu poddasza. Dodatkowo utworzono okazały plac zabaw dla dzieci wraz z miejscem rekreacji w postaci altanek za budynkiem remizy OSP w Nasiłowie.
Koszt zadania ponad 30 000zł.