A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Oblasach

W Oblasach wykonano modernizację drogi gminnej tzw. Droga na Oblasy Księże na odcinku ponad 1500 m. Modernizacja polegała na pokryciu istniejącej zwietrzałej podbudowy cementowej nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Łączny koszt budowy tej drogi wyniósł ponad 250 000zł.
Kolejną drogą w miejscowości Oblasy była budowa drogi obok remizy OSP. W ramach inwestycji wykonano drogę gminną na działce nr 990 począwszy od skrzyżowania z drogę powiatową nr 2522L. Drogę wykonano w technologii mineralno-bitumicznej.
Wykonany odcinek wynosił blisko 200m.
W Oblasach wyremontowano i zmodernizowano także drogę na dz. ewid. nr 588 (droga naprzeciwko sklepu Groszek). Wykonano odcinek o długości blisko 0,5 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L do końca zabudowań.
Kolejną dużą inwestycją drogową w Oblasach była budowa drogi gminnej biegnącej po dz. ewid. nr 683 (droga za serwisem opon). Wykonano drogę o łącznej długości blisko jednego kilometra od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L do końca zabudowań. Droga powstała w technologii mineralno-bitumicznej.
Koszt budowy tej drogi wyniósł blisko 320 000zł.
Przy tego rodzaju inwestycjach w Oblasach warto wspomnieć jeszcze o budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2522L i przy drodze gminnej łączącej Oblasy z Wojszynem. W ramach tych inwestycji został wykonany chodnik z kostki betonowej.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 50 000zł.
Do inwestycji drogowych można zaliczyć także budowę lewostronnego rowu odwadniającego przy drodze gminnej na działce 867/1 w miejscowości Oblasy. Rów powstał od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L do końca drogi asfaltowej. Wykonanie rowu wiązało się koniecznością wykonania również wjazdów z przepustami.
Koszt inwestycji blisko 115 000zł.
W Oblasach były także montowane nowe punkty oświetleniowe na istniejących słupach lub na nowo budowanych przy drodze gminnej nr 107774L. Oświetlenie zostało zamontowane na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L w stronę Wojszyna.
Oświetlenie było montowane także przy drodze gminnej nr 990 (droga przy remizie OSP). Inwestycja polegała na montażu na istniejących słupach nowych punktów świetlnych wraz z układem zasilającym.
Koszt inwestycji oświetleniowych w Oblasach wyniósł ponad 41 000zł.

 

Oprócz inwestycji drogowo – chodnikowych była także budowa kolejnego etapu kanalizacji. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach inwestycji wykonano blisko 1,5 km kanalizacji sanitarnej w postaci kolektora głównego ciśnieniowo – grawitacyjnego, studzienek kanalizacyjnych. Wykonano pompownię ścieków wraz przyłączem energetycznym. Sieć kanalizacyjna powstała na odcinku od hotelu Kazimierski Zdrój w Oblasach w kierunku na Oblasy Księże. Inwestycja umożliwia dalszą rozbudowę kanalizacji na Oblasy Księże, Oblasy oraz Wojszyn.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 240 000zł z czego rzeczywisty poziom dofinansowania był rzędu prawie 60%.

 

Z zadań realizowanych w Oblasach warto jeszcze wspomnieć o modernizacji odcinka drogi gminnej dz. ewid. 632 gdzie zmodernizowano drogę o nawierzchni tłuczniowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L w stronę lasu (tzw. Oblasy Kolonia).