A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Trzciankach

Główną inwestycją w Trzciankach była budowa drogi łączącej Trzcianki z kol. Górą Puławską. Wykonano budowę drogi gminnej po działce nr 406. Drogę wykonano w technologii mineralno – bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy. Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Koszt inwestycji ponad 550 000zł.
Kolejną wybudowaną drogą była droga gminna o długości ponad 700 m. na działce nr 102 w miejscowości Trzcianki obok tzw. Młyna. Drogę wybudowano w technologii mineralno-bitumicznej. Wykonano całą drogę od skrzyżowania z drogą Powiatową nr 2519L do skrzyżowania z drogą gminną nr 107794L.
Koszt tej drogi wyniósł ponad 220 000 zł.
Dodatkowo wysypano tłuczniem drogę 107794L za 15 000 zł.
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw był kolejną dużą inwestycją w Trzciankach. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej w Trzciankach. Została kompleksowo wyremontowana sala spotkań wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażono kuchnię w meble. Wymieniono drzwi wejściowe. Na zewnątrz budynku zagospodarowano otoczenie, wykonano obróbki blacharskie, wyremontowano kominy oraz zabezpieczono budynek przed osiadaniem. Dodatkowo wybudowano plac zabaw dla dzieci.
Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 180 000zł z czego poziom dofinansowania wyniósł ponad 42%.