A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Wojszynie

Największą inwestycją drogową była budowa drogi gminnej tzw. Wojszyn Kamyki. po działce nr 522 W ramach tego zadania wykonano drogę w technologii mineralno-bitumicznej na odcinku ponad jednego kilometra, zaczynając od skrzyżowania z drogą gminną nr 107774L łączącą Oblasy i Wojszyn. Dodatkowo przy tej inwestycji były utwardzane pobocza i wykonywane niezbędne przepusty.
Łączny koszt budowy tej drogi wyniósł ponad 550 000zł.
Kolejną drogą asfaltową w Wojszynie była budowa drogi gminnej na działce nr 469 w (droga obok remizy OSP). Droga powstała w technologii mineralno – bitumiecznej o długości blisko pół kilometra.
Koszt tej inwestycji wyniósł prawie 150 000zł.
Następną drogą wyasfaltowaną w Wojszynie była droga gminna na działce nr 628 (tzw. Wojszyn Góry do skarpy). Zadanie było współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poziom dofinansowania wyniósł ponad 50%. Zastosowano technologię mineralno-bitumiczną.
Wykonano odcinek o długości 230 metrów.
Ważną inwestycją w Wojszynie z punktu wzrostu bezpieczeństwa była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2522L. W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Chodnik wykonano z kostki betonowej.
Koszt inwestycji 20 000zł.
W Wojszynie były także inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia. Pierwsza inwestycja dotyczyła montażu oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2522L w miejscowości Wojszyn. W ramach inwestycji zamontowano 10 nowych punktów świetlnych na odcinku od przystanku przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2519L w stronę Janowca do końca zabudowań. Druga inwestycja dotyczyła wykonania oświetlenia drogi gminnej na działce nr 469 w miejscowości Wojszyn (droga obok OSP). Wykonano instalację elektryczną i zamontowano oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.
Łączny koszt tych inwestycji przekroczył 95 000zł.
Inwestycją o dużym znaczeniu społecznym był remont świetlicy wiejskie w Wojszynie jej doposażenie oraz budowa placu zabaw. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres prac obejmował odświeżenie sali spotkań, kompleksową przebudowę kuchni oraz sanitariatów. W ramach projektu wymieniono stolarkę drzwiową.
Dzięki inwestycji wykonano montaż systemu alarmowego w budynku strażnicy OSP w Wojszynie.
Salę widowiskową wyposażono w sprzęt RTV natomiast kuchnię wyposażono w sprzęt AGD.
Ułatwiono również korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez wykonanie podjazdu.
Dodatkowo wykonano plac zabaw dla dzieci.

 

Wykonano także modernizację drogi odcinka o długości około pół kilometra. poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminne na działce nr 628 (tzw. łącznik pomiędzy Wojszyn Góry a Starą Wsią).