A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Prośba Wójta Gminy Janowiec i Sołtysów o ograniczenie załatwiania spraw podatkowych

W obliczu rosnącej liczby zachorowań na terenie Polski wywołanych koronawirusem SARS-Cov-2,  zwracamy się z prośbą o rozwagę i ograniczanie w najbliższym czasie osobistych kontaktów z Sołtysami i wizytami w Urzędzie Gminy Janowiec.  Opłaty za podatki realizować należy przelewami internetowymi lub bezpośrednio w oddziale banku.

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec