A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Wójt Gminy informuje, że w związku z organizowaniem przez Gminę Janowiec w Zespole Szkół w Janowcu miejsc pobytu uchodźców  z Ukrainy możliwe jest dokonywanie wpłat na wydzielone konto bankowe.

Rachunek rozliczeniowy utworzony został w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym O/Janowiec pod nazwą „Darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy”
NRB 22 8731 0001 0100 0808 2000 0430

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec