A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przebudowa pomieszczeń dawnej szkoły na świetlicę wiejską w miejscowości Brześce, gm. Janowiec

Tytuł operacji: „Przebudowa pomieszczeń dawnej szkoły na świetlicę wiejską w miejscowości Brześce, gm. Janowiec

Cele operacji jest umożliwienie mieszkańcom wsi Brześce rozwoju aktywności społecznej poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w przebudowanych pomieszczeniach danej szkoły.

Termin realizacji operacji: kwiecień 2019 r.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”