A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przebudowa schodów terenowych na pętli turystycznej w miejscowości Janowiec

Tytuł operacji: „Przebudowa schodów terenowych na pętli turystycznej w miejscowości Janowiec”.

Celem operacji jest odnowienie pętli turystycznej w Janowcu, która umożliwi wędrówkę skarpą janowiecką z widokami na Małopolski Przełom Wisły jak również wędrówkę z zabytkowego kościoła do zamku w Janowcu.

Termin realizacji operacji: listopad 2018 r.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”