A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Puławskiego

Od stycznia 2016r. działa na terenie Powiatu Puławskiego pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profesjonaliści, tj. adwokaci, radcowie prawni i doradcy prawni, świadczą pomoc prawną.

Co roku w Powiecie Puławskim ponad 2000 uprawnionych osób korzystało z pomocy prawnika. Od tego roku liczba ta zapewne wzrośnie ponieważ ustawodawca rozszerzył krąg osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Puławskiego

Dużym udogodnieniem dla mieszkańców powiatu jest to, że w wyniku współpracy z gminami punkty pomocy prawnej znajdują się w każdej gminie, która wyraziła wolę współpracy. Dzięki Wójtom (Końskowoli, Kurowa, Markuszowa, Baranowa, Gminy Puławy, Janowca) i Burmistrzom (Kazimierz i Nałęczowa) w gminach zostały udostępnione pomieszczenia na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmianą, która na pewno usprawni pracę w punktach jest możliwość wcześniejszego umówienia terminu wizyty pod nr telefonu 609 009 469. Wprowadzone zostały wizyty w miejscu zamieszkania interesanta oraz udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Ta szczególna sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy osoba, która ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie przybyć osobiście na wizytę w punkcie.

Nowością jest również integracja nieodpłatnej pomocy prawnej z innymi formami bezpłatnego poradnictwa. Na prawniku ciąży obowiązek przekierowania osoby uprawnionej poprzez przekazanie oferty jednostki poradnictwa specjalistycznego ujętej na liście nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego.  Lista ta jest prowadzona, aktualizowana i publikowana przez starostę w BIP Starostwa i na stronie internetowej Powiatu Puławskiego

Od stycznia bieżącego roku świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez doradców obywatelskich. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

 • punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 00 – 12.00; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, w punkcie w środy i piątki może być także świadczona nieodpłatna mediacja.
 • punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, w punkcie w piątki może być także świadczona nieodpłatna mediacja .
 • punkt III: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:
  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy), w punkcie może być świadczona nieodpłatna mediacja,
  • wtorek: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a (siedziba świetlicy środowiskowej),
  • środa: Janowiec, ul. Lubelska 9 (dawna szkoła),
  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego :

 • punkt I: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:
 • poniedziałek: Markuszów, (w godz. 9.00-13.00) ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
 • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1 (budynek Gminnego Zespołu Szkół),
 • środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
 • czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
 • piątek: Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 (budynek Biblioteki Gminnej).