A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie całej gminy lub w kilku miejscowościach

Głównym zadaniem realizowanym na terenie całej gminy był projekt ECO ENERGIA w Gminie Janowiec.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach inwestycji wymieniono 64 kotły w domach prywatnych z tradycyjnych na kotły na biomasę, w tym przypadku na pellet oraz zamontowano jedną kotłownię kontenerową do Zespołu Szkół w Janowcu. Dodatkowo w ramach projektu zostało zamontowanych 296 zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej w domach prywatnych oraz 4 zestawy w obiektach użyteczności publicznej.
Koszt całej inwestycji ponad 4 miliony zł przy dofinansowaniu na poziomie 3 950 000zł.

Kolejnym zadaniem wspólnym była promocja potencjału gospodarczego i turystycznego gminy Janowiec. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Projekt obejmował szeroką promocję Gminy Janowiec, m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych. W ramach projektu zostały wykonane atrakcyjne witacze na wszystkich drogach dojazdowych do Gminy Janowiec oraz tabliczki kierunkowe do atrakcji turystycznych.
Koszt realizacji zadania prawie 170 000zł przy dofinansowaniu 74%.

Budowę przystanków autobusowych możemy także zaliczyć do inwestycji wspólnych. Inwestycją zostały objęte 4 wiaty przystankowe w miejscowości Oblasy i Wojszyn przy drodze powiatowej nr 2519L i 2522L. Zastosowano estetyczne wiaty blaszane na fundamencie betonowym.
Koszt inwestycji blisko 30 000zł.
Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jej obszar funkcjonalny – przebudowa infratruktury komunikacyjnej w gminie Janowiec to zadanie wspólne dla kilku gmin (MOF Puławy).

Zadanie współfinansowane ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zdanie robione przy współpracy z Miastem Puławy. W pierwszym etapie opracowano dokumentację na remont dróg gminnych. W ramach inwestycji wykonano przebudowę pętli autobusowej na ul. Sandomierskiej, przebudowę zajezdni na ul. Spółdzielczej oraz na ul. Osiedle Szkolne, zostanie zamontowana tablica informacji przystankowej jak również biletomat. Planowana jest także wymiana wiat przystankowych na ul. Spółdzielczej, Osiedle Szkolne, w Oblasach oraz dwa w Wojszynie w łącznej ilości 5 sztuk.
Koszt tego zadania powinien zamknąć się kwotą około 530 000zł przy uzyskanym poziomie dofinansowania 52%.

Warto wspomnieć, że została rozpoczęta wymiana oświetlenia na lampy LED w całej naszej gminie. Inwestycja obejmie wymianę starych opraw oświetleniowych w ilości 335 sztuk na energooszczędne oprawy typu LED oraz dobudowanie 40 nowych punktów świetlnych również w technologii LED. Zgodnie z ofertą wykonawcy oszczędność w zużyciu energii winna wynieść blisko 90%. Łączna wartość zadania w kwocie to około 800 000zł. Inwestycja finansowana będzie z oszczędności na zużyciu energii. Zostały już podpisane wszystkie niezbędne umowy i uzgodnienia. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca tego roku.