A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Obowiązki właściciela zwierząt

PONOSIMY PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE NASZEGO PSA!!!

Naszym obowiązkiem jest pilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

Art. 10a. 3 Ustawy o ochronie zwierząt brzmi „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.”
Art. 10a. 4 Ustawy o ochronie zwierząt. 
”Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.”

Art. 77 kodeksu wykroczeń. „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
Art.78 Kodeksu Wykroczeń: 
„Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”.


Właścicielem lub opiekunem psa ma zapewnić:

 • coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
 • dostęp do światła dziennego,
 • odpowiednią karmę i stały dostęp do świeżej wody,
 • pomieszczenie, klatkę lub kojec, w których zwierzę będzie miało możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała.

Właściciel lub opiekun psa ma obowiązek:

 • sprzątać po nim z miejsc ogólnodostępnych, a nieczystości wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na odpady,
 • w miejscach publicznych prowadzić psa na uwięzi (jego zwolnienie jest dozwolone pod warunkiem, że zwierzę ma kaganiec, a właściciel sprawuje nad nim kontrolę),
 • zabezpieczyć nieruchomość przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
 • umieścić tabliczkę informującą o utrzymywaniu psa na nieruchomości,
 • stosować się do zakazów wprowadzania psów na niektóre miejsca (za wyjątkiem psów przewodników), np. place zabaw.

W przypadku, gdy utrzymujesz psa na łańcuchu pamiętaj:

 • długość łańcucha nie może być krótsza niż 3 metry,
 • utrzymywanie psa na łańcuchu nie może przekraczać 12 godzin na dobę.