A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Skład Rady i Komisji

Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Janowiec z dnia 27 czerwca 2019  r. powołano następujące, stałe komisje:

 

Komisja Rewizyjna

L.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1 Przewodnicząca Orłowska Joanna
2 Członkowie Walasek Janusz
3 Tarłowski Roman
4 Kostka Ewa
5 Woźniak Piotr

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

L.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1 Przewodniczący Szyszkowski Jerzy
2 Członkowie Czerwiec Ireneusz
3 Markowski Zenon
4 Dębicki Dariusz
5 Pacocha Iwona

 

Komisja Ekonomiczno-Społeczna

L.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1 Przewodnicząca Wojtalik Aldona
2 Członkowie Szulowski Sebastian
3 Boronowska Grażyna
4 Malinowska Zofia
5 Biernacki Mariusz