A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Wybory Samorządowe 2018

Na tej stronie możecie Państwo pobrać akty prawne dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w tym Kalendarz Wyborczy, utworzenie komitetów wyborczych i zgłoszenia do komisji.

 

Protokół wyników głosowania i wyników Wyborów Wójta Gminy Janowiec
Protokół z Wyborów do Rady Gminy Janowiec

 


 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 


 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie

 


 

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Informacja w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydent ów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowcu
 


 

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Miejsce: Urząd Gminy Janowiec ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec
Data: od 18 września do 21 września 2018 r.
Godzina: od 13:00 do 15:00
Kontakt: telefonicznie w ww. godzinach do Urzędu Gminy Janowiec email: urz-061403-1@pkw.gov.pl

Hubert Banaszek
Urzędnik Wyborczy
gmina Janowiec

 


 

Głosowanie korespondencyjne

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
Komunikat Komisarzy Wyborczych z 30 sierpnia 2018 r.
Komunikat z dnia 3 września 2018 r. głosowanie korespondencyjne

 


 

Komunikat z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Lublinie I, Komisarz Wyborczy w Lublinie II, Komisarz Wyborczy w Lublinie III, Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przyjm ować będą dodatkowo zawiadomienia w sobotę dnia 25 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00.

Komisarz Wyborczy w Lublinie I Marcin Piotr Chałupka
Komisarz Wyborczy w Lublinie II Agnieszka Maria Jurkowska – Chocyk
Komisarz Wyborczy w Lublinie III Piotr Tadeusz Łaguna
Komisarz Wyborczy w Lublinie IV Krzysztof Marek Niezgoda


 

Na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, pod linkiem zamieszczonym poniżej, znajdują się niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych, jak również zgłoszeń do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych:

http://lublin.kbw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018