A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Gmina Janowiec dla obywateli Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Na dzień 28.02.2022 r. najbliższy punkt recepcyjny znajduje się w Puławach w Bursie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Partyzantów 28.

Z ramienia Gminy Janowiec koordynatorem działań pomocowych dla obywateli Ukrainy jest Waldemar Słowik tel. 512 383 100
Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec

 

Przydatne dokumenty i pisma

Wzór umowy bezpłatnego wynajmu mieszkań/pomieszczeń opracowana przez Miasto Lublin we współpracy z organizacjami oraz Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie
Umowa bezpłatnego użyczenia lokalu z uchodźcą z Ukrainy_PL_UA

Pesel dla obywateli z Ukrainy – wzory pism do pobrania