A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Budowa drogi gminnej Wojszyn – Oblasy

Budowa drogi gminnej nr 107774L o długości 3186 m w miejscowości Oblasy  i  Wojszyn, gm. Janowiec

Gmina Janowiec realizuje inwestycje np: “Budowa drogi gminnej nr 107774L o długości 3186 m w miejscowości Oblasy i Wojszyn, gm. Janowiec” współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.  

Program: RPO WL 2007 – 2013
Działanie: 5.2 Lokalny układ transportowy – Drogi gminne
Okres realizacji: 08.03.2010 r. – 01.10.2010 r.
Wartość całkowita (pierwotna): 2.174.927,81 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1.087.463,90 zł (50% wartości całkowitej).