A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Centrum Integracji Wiejskiej – Janowice

Remont i wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Janowice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ciw3

Picture 1 of 7

Projekt pn. „Remont i wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Janowice”.

Nr umowy: umowa o przyznanie pomocy nr 00312-6930-UM0330320/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wysokość przyznanej pomocy: 179 347,00 zł.

Cel operacji: Remont i adaptacja ma na celu zwiększenie aktywności mieszkańców w sferze kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej jako narzędzie wykreowania i rozwoju tożsamości wiejskiej oraz promocji obszaru na którym żyją.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu: remont dachu, remont instalacji odgromowej, docieplenie stropu, roboty wewnątrz pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, prace wykończeniowe, wentylacja pomieszczeń, docieplenie elewacji, wykonanie chodników, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, montaż piaskownicy oraz huśtawki.

Okres realizacji robót budowlanych: 20.06.2012 r. – 02.11.2012 r.

Wartość wykonanych robót budowlanych opiewa na kwotę 298.876,27 zł brutto.

Informacja opracowana przez Urząd Gminy Janowiec,  ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec.