A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Rada Gminy rok 2014-2018

Rada Gminy Janowiec 2014-2018
Roman Szymański Przewodniczący Rady Gminy Janowiec
Jacek Niedziółka  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janowiec
Ewa Kostka  Radna
Zenon Markowski  Radny
Joanna Orłowska  Radna
Iwona Pacocha  Radna
Teresa Pacocha  Radna
Mariusz Baryłka  Radny
Roman Tarłowski  Radny
Janusz Walasek  Radny
Eugeniusz Włodarczyk  Radny
Aldona Wojtalik  Radna
Piotr Woźniak Radny
Dariusz Dębicki Radny

 

Komisja rewizyjna
Joanna Orłowska
Teresa Pacocha
Roman Tarłowski
Janusz Walasek
Piotr Woźniak

 

Komisja ekonomiczno-techniczna
Zenon Markowski
Roman Szymański
Eugeniusz Włodarczyk
Dariusz Dębicki

 

Komisja społeczna
Ewa Kostka
Jacek Niedziółka
Iwona Pacocha
Mariusz Baryłka
Aldona Wojtalik

 

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Pan Roman Szymański przyjmuje w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00 w lokalu Urzędu Gminy w Janowcu –pokój nr 3 .

W celu ustalenia spotkania w innym terminie – proszę o kontakt telefoniczny – 81 8815 810 /stanowisko obsługi rady gminy/.