A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Skarbnik

Skarbnik Gminy: 
Dariusz Sosnowski
tel.  502091458,   adres e-mail: skarbnik@janowiec.pl

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

  1. opracowywanie projektu budżetu Gminy,
  2. nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu Gminy,
  3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie Wójtowi i Radzie propozycji usprawnienia gospodarki finansowej Gminy,
  5. wykonywanie, określonych przepisami prawa, obowiązków w zakresie rachunkowości,
  6. zapewnienie kontroli finansowej zakładów i jednostek budżetowych,
  7. kierowanie Referatem finansowo – podatkowym.